© Anna van Kooij

Uitreiking Filter Vertaalprijs

Op donderdagavond 11 mei 2017 maakt Filter. Tijdschrift over vertalen de winnaar bekend van de Filter Vertaalprijs 2017. Er zijn vijf genomineerden die volgens de jury stuk voor stuk een bijzondere en bewonderenswaardige vertaalprestatie hebben geleverd.

Filter Vertaalprijs

De Filter Vertaalprijs wordt jaarlijks toegekend voor een in het voorafgaande kalenderjaar verschenen vertaling die door de jury als de meest bijzondere wordt beschouwd. Een belangrijk criterium voor bekroning is de creativiteit van de vertaler bij het oplossen van vertaalproblemen die voortvloeiden uit de eigen, bijzondere aard van het te vertalen werk.

Genomineerden

De genomineerden voor 2017 zijn (in alfabetische volgorde):
– Robbert-Jan Henkes voor de kinderpoëzie in ’Bij mij op de maan’ (Van Oorschot)
– Peter Kaaij voor ‘Groene Heinrich’ van Gottfried Keller (Athenaeum – Polak & Van Gennep)
– Kees Mercks voor ‘Het labyrint van de wereld en het paradijs van het hart’ van Jan Amos Comenius (Uitgeverij Vantilt/Comenius Leergangen)
– Liesbeth van Nes voor ‘Roemruchte daden en opvattingen van doctor Faustroll, patafysicus’ van Alfred Jarry (Bananafish)
– Leen Van Den Broucke en Iannis Goerlandt voor ‘Korte gesprekken met afgrijselijke mannen’ van David Foster Wallace (Meulenhoff)

Jury

De jury van de Filter Vertaalprijs bestaat uit Neerlandica Anne van Buul, redactielid van Filter, Jan Gielkens, winnaar van de prijs in 2016, Italianiste Linda Pennings (voorzitter), docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, Ivo Smits, japanoloog en bestuurslid van de Stichting Filter en Rivkah Zeeman. Een uitgebreide beargumentering van de nominaties is te lezen in het eerste nummer van de vierentwintigste jaargang van Filter, tijdschrift over vertalen dat begin april verschijnt.

Prijs

De prijs van €10.000 wordt beschikbaar gesteld door de uitgeverijen Athenaeum, De Arbeiderspers, De Bezige Bij, Historische Uitgeverij, Lebowski, Meulenhoff, Podium, Van Oorschot, Vantilt en Wereldbibliotheek, en een anonieme begunstiger die zo, in samenwerking met Stichting Filter, willen bijdragen aan een hogere waardering voor uitzonderlijke vertaalprestaties.

Share
  • Donderdag 11 mei

    22:30 - 23:15 @ Cloud Nine