© Janus van den Eijnden

Graham Swift

Interview door Hans Bouman

Graham Swift geldt als een van de belangrijkste hedendaagse Britse schrijvers. Zijn nieuwe roman Moeders zondag is een romance, waarin hij een moment laat voortduren zonder dat het langdradig wordt. Swift toont hiermee niet alleen zijn superieure schrijverschap, maar ook hoe belangrijk verhalen in ons leven kunnen zijn.

Over Moeders zondag

Het boek beschrijft een dag uit het leven van het dienstmeisje Jane Fairchild. Deze dag, 30 maart 1924, ‘Moeders zondag’ is de dag waarop huispersoneel vrij krijgt om familie te bezoeken. Maar Jane heeft geen familie te bezoeken en brengt daarom tijd door met haar minnaar Paul Sheringham, waar ze sinds haar tienerjaren in het geniep mee naar bed gaat. Deze dag delen ze eindelijk zonder haast het bed, maar daarmee is het ook meteen de allerlaatste keer. Paul is verloofd en vestigt zich na zijn huwelijk als advocaat in Londen. Hij laat Jane achter in het onbevolkte huis vanwege een afspraak met zijn verloofde. Zij blijft liggen, het huis urenlang voor zichzelf tot het personeel thuiskomt. Dit kan niet goed gaan… In Moeders Zondag zijn geluk, hartstocht en een afschuwelijk verlies met elkaar verweven in het tijdsbestek van een eerste, idyllische lentedag. Die dag, die in een drama eindigt, vormt het begin van het latere leven van Jane Fairchild als gevierd auteur van romans en memoires.

‘Dit is Graham Swift op de toppen van zijn kunnen: een zeldzaam trefzekere combinatie van een eligie om het verleden en een lofzang op de toekomst, in een boek dat tintelt van vitaliteit.’ – de Volkskrant

‘Een verhaal over liefde en lust. Misschien wel Swifts beste roman ooit.’ – The Guardian

Over Graham Swift

Graham Swift (1949) verwierf bekendheid met zijn romans Waterland (1983) en Laatste ronde (1996). Voor die laatste ontving hij de prestigieuze Man Booker Prize. Een terugkerend thema in zijn werk is de functie van de herinnering, zowel de herinneringen van individuen als het collectieve geheugen en de rol in de geschiedenis. Zijn nieuwste roman Moeders zondag verscheen bij Hollands Diep in vertaling door Irving Pardoen.

Share
  • Vrijdag 12 mei

    19:30 - 20:15 @ Pandora

    Interview door Hans Bouman

© Janus van den Eijnden

Graham Swift

Interview by Hans Bouman

Graham Swift is one of the most important contemporary British writers. His new novel Mothering Sunday is a romance, in which he makes a moment last without it becoming long-winded. Swift shows not only his superior writership, but also the importance of stories in our lives.

About Mothering Sunday
The book describes a day of the life of the maidservant Jane Fairchild. This day, March 30th 1924, ‘Mothering Sunday’ is the day that the house personnel has the day off to visit family. But Jane doesn’t have any family and instead visits her lover Paul Sheringham, whom she secretly hooks up with since her teenage years. This day, they finally share the bed unhurried, but this will be the last time. Paul is engaged and will move to London to become a lawyer. He leaves Jane in his empty house, because he has an appointment with his fiancée. She stays in bed and has the house for herself until the personnel returns. This can’t end well… In Mothering Sunday fortune, passion and a terrible loss are intertwined during the time of a first idyllic spring day. That day, which ends in tragedy, forms the beginning of the later life of Jane Fairchil as a praised writer of novels and memoires.

‘This is Graham Swift at the top of his game: a rare, accurate combination of an elegy of the past and a hymn of the future, in a book that tingles of vitality.’ – de Volkskrant

‘A story of love and lust. It might be Swift’s best book ever.’ – The Guardian

About Graham Swift
Graham Swift (1949) became famous for his novels Waterland (1983) and Last Orders (1996). For the latter he received the prestigious Man Booker Prize. A reoccuring theme in his work is the function of memory, both memories of individuals and the collective memory and its role in history. His latest novel is published with Hollands Diep in the Netherlands and was translated by Irving Pardoen.

Share
  • Friday May 12th

    19:30 - 20:15 @ Pandora uk

    Interview by Hans Bouman