© Ernie Enkelaar

Tim Parks

Tim Parks is an English novelist, literary critic and translator of Italian literature. He is one of the most important critics of Western literature and in his works discusses the position of the novel and translating fiction. His book Translating Style belongs tot the canon of translation studies. Parks’ online blogs on writing, reading and translating for the New York Review of Books are collected in Where I’m Reading From. The Changing World of the Book. In addition to his translations and literary critique Parks wrote successful books about Italy, where he’s been living and working for the past thirty years.

During the ILFU Tim Parks will discuss literary translations and will give a lecture on his new book The Novel, a Survival Skill which has been translated into Dutch by Corine Kisling and appears with de Arbeiderspers.

About The Novel, a Survival Skill
In The Novel, a Survival Skill Parks shows his radical, innovative understanding of literature, which undermines the established literary criteria. He unveils the devotion with which the novel is traditionally discussed. He poses the question whether the Western obsession with long prose narrations is at least a bit perverted and unhealthy.

Parks is convinced that the content, style, the type of story and the way in which it is told together form the survival skill that the author develops as a reaction on the tensions in his or her personal life. The Novel, a Survival Skill is a biography of writing. It’s an ambitious work in which Parks also pleads that a book is dependent of the life of the reader. The reader reacts during the reading of a novel in a similar way as during a personal meeting – he tries to comprehend the author.

About Tim Parks
Tim Parks (1954) studied at Cambridge and Harvard. He’s been living in Italy for thirty years, at the moment in Milan. He worked out his often estranging experiences as an Englishman in Italy into several successful novels and autobiographical stories like Italian Neighbours (1992) and An Italian Education (1996). With the novel Europe he was nominated for the Booker Prize, Destiny and Judge Savage both reached the long list. In the successful book Teach Us to Sit Still the academic Parks took a spiritual path. In June 2013 the travel book Italian Ways was published, his first book on Italy in ten years. Recently his novel Painting Death and Where I’m Reading From, in which Parks analyses why we read what we read. His most recent novel is titled Thomas & Mary and is published in the Netherlands with de Arbeiderspers.

Share
  • Thursday May 11th

    19:30 - 20:15 @ Cloud Nine uk

    Lecture + interview by Hans Bouman

© Ernie Enkelaar

Tim Parks

Lezing + interview door Hans Bouman

Tim Parks is een Engelse romanschrijver, literatuurcriticus en vertaler van Italiaanse literatuur. Hij is een van de belangrijkste Westerse literatuurcritici en bespreekt in zijn werk met name de positie van de roman en het vertalen van fictie. Zijn boek Translating Style behoort tot de canon van de vertaalstudies. Parks’ online blogs over schrijven, lezen en vertalen voor New York Review of Books zijn gebundeld in Waarom ik lees. De veranderende wereld van het boek. Naast zijn vertalingen en literatuurkritiek schreef Parks ook succesvolle boeken over Italië, waar hij al meer dan dertig jaar woont en werkt.

Tijdens het ILFU gaat Tim Parks in gesprek over literair vertalen en geeft hij een lezing naar aanleiding van zijn nieuwe boek De roman als overlevingsstrategie dat is vertaald door Corine Kisling en in april verschijnt bij de Arbeiderpers.

Over De roman als overlevingsstrategie
In De roman als overlevingsstrategie toont Parks zijn radicale, vernieuwende literatuurbegrip, waarmee hij de gangbare literaire criteria ondermijnt. Daarmee ontmaskert hij de devotie waarmee de roman traditioneel wordt besproken. Hij vraagt zich af over de Westerse obsessie met lange proza verhalen niet een beetje ongezond of zelfs pervers is.

Parks is ervan overtuigd dat de inhoud, de stijl, het soort verhaal én de manier van vertellen samen de overlevingsstrategie vormen die de auteur ontwikkelt als reactie op spanningen in zijn of haar persoonlijke leven. De roman als overlevingsstrategie is een biografie van het schrijven zelf. Het is een ambitieus werk waarin Parks onder andere pleit dat een boek afhankelijk is van het leven van de lezer. De lezer reageert tijdens het lezen van een roman op vergelijkbare wijze als tijdens een persoonlijke ontmoeting – hij probeert de auteur te doorgronden.

Over Tim Parks
Tim Parks (1954) studeerde in Cambridge en Harvard. Hij woont al ruim dertig jaar in Italië, tegenwoordig in Milaan. Zijn vaak vervreemdende ervaringen als Engelsman in Italië verwerkte hij in een aantal uiterst succesvolle romans en autobiografische verhalen onder andere Italiaanse buren (1999) en Italiaanse opvoeding (2001). Met de roman Europa werd hij genomineerd voor de Booker Prize, Bestemming en Rechter Savage kwamen beide op de long list. In het uiterst succesvolle Leer ons stil te zitten (2010) en De dienares (2012) sloeg de academicus Parks een heel andere, meer spirituele weg in. In juni 2013 verscheen het ‘reisboek’ Italië op het spoor, zijn eerste Italië-boek in tien jaar. Recentelijk verscheen zijn roman De kunst van het moorden en Waarom ik lees, waarin Parks analyseert waarom we lezen wat we lezen. Zijn laatst verschenen roman heet Thomas & Mary en verscheen bij de Arbeiderspers.

Share
  • Donderdag 11 mei

    19:30 - 20:15 @ Cloud Nine

    Lezing + interview door Hans Bouman