Skip to content

Dit is de festivalwebsite van ILFU 2018. Je wordt nu doorverwezen naar www.hetliteratuurhuis.nl voor alle actuele informatie en ILFU-evenementen in 4 seconden

Fabian Krämer

Duitsland

Fabian Krämer is wetenschapshistoricus en assistent professor aan de Ludwig Maximilians Universität München in Duitsland. Hij richt zich in deze hoedanigheid voornamelijk op de geschiedenis van de natuur- en geesteswetenschappen van de Renaissance tot en met de negentiende eeuw. Recentelijk heeft hij de monogafie Ein zentaur in London: Lektüre und Beobachtung in der frühneuzeitlichen Naturforschung (Een centaur in Londen: lezen en waarnemen in de vroeg moderne natuurwetenschap) uitgebracht. In zijn boek rekent Krämer af met de dominante gedachte dat iets waarnemen en proefondervindelijk vaststellen altijd beter is dan het bestuderen van boeken. Krämer laat zien hoe empirie en theorie bij de vroegmoderne onderzoekers hand in hand gingen. Op de Humanities Night zal Krämer een mini-college geven over de manier waarop de natuurwetenschap en de geesteswetenschap uit elkaar zijn gegroeid.

 

Share