Skip to content

Dit is de festivalwebsite van ILFU 2018. Je wordt nu doorverwezen naar www.hetliteratuurhuis.nl voor alle actuele informatie en ILFU-evenementen in 4 seconden

Thomas Möhlmann

Nederland

Thomas Möhlmann (1975) werkt als redacteur van het poëzietijdschrift Awater en doceert aan ArtEZ Hogeschool voor de kunsten. Voor zijn debuut, De vloeibare jongen (Prometheus, 2005) ontving hij de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs, daarna publiceerde hij nog drie gedichtenbundels, waarvan Ik was een hond (Prometheus, 2017) de meest recente is. Deze bundel staat vol met politiek geëngageerde en maatschappijkritische gedichten. Zowel kleine, huiselijke problemen als grote wereldcrises worden er in behandeld. Literair Nederland: ‘In deze vierde bundel heeft het esthetische taalspel van de dichter een imposant hoogtepunt bereikt’.

‘Zoals Horatius en Vondel gedichten voor vrienden schreven en hun poëtische activiteit als een maatschappelijk project zagen, laat Möhlmann zien dat zijn werk niet alleen is ingebed in een literaire infrastructuur, maar ook gedijt in de context van een degelijk gezin. Als het woord niet zo’n negatieve klank had, zou je hem een bij uitstek burgerlijk dichter kunnen noemen, in de zin waarin ook Leo Vroman en Rutger Kopland dat waren.’ Piet Gerbrandy in De Groene Amsterdammer.

 

Share