Tsead Bruinja

Nederland

(c) Geert de Jong, Cheeseworks

Tsead Bruinja (1974) dicht zowel in het Nederlands als in het Fries. Het werk van Bruinja is niet alleen in boeken, maar ook op gebouwen, pleinen en in winkels te lezen. En nu draagt hij voor op de 36ste Nacht van de Poëzie. Dit jaar verscheen zijn elfde bundel Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok (Afûk, 2018). In toegankelijke taal behandelt de tweetalige bundel hoe onder moeilijke omstandigheden toch het juiste te doen.

 

Share